Alkodrog

Alkodrog - det är aldrig försent

Beroendet är en bio-, psyko-, social-sjukdom. Den drabbar alltså fysiskt din kropp och ditt sinne samt dina sociala relationer.

Biologiskt
Alkohol och droger påverkar sömn och känslor. Den kognetiva förmågan reduceras. Vid stora mänger av alkohol kan en förmiskning av hjärnan ske och risk för dilerium. Risk för hjärt och kärlsjukdomar. Förhöjd risk för levercancer, skrumplever och hepatit. Många personer dör i alkohol och drogrelaterade olyckor.

Psykiskt
Ångest- och depprissionssjukdomar är vanligt förekommande hos personer med ett missbruk.  Femtio procent av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade.

Socialt
Milt uttryckt så påverkar missbruket relationen till familj och vänner. Arbete och skola försummas och individens egna visoner och drömmar åsidosätts för drogen.

 

Att tillfriskna från beroendesjukdomen sker ofta stegvis genom olika processer på vägen. Det handlar ofta om att uppmärksamma olika beteenden som visar sig när personen utsätts för stress. Jag har själv erfarenhet av detta.

Symtom som uppkommer vid drogfrihet, till exempel PAA ( Postakuta abstinenssymtom) kan lära oss att minska graden av, genom att få insikt och förståelse för vissa beteenden i tillfrisknandeprocessen. För att kunna förstå återfallet behöver man förstå beroendesjukdomen.

Och jag behöver lära att känna mig själv, mina svagheter och styrkor. När jag har fått insikt i detta, så får jag lättare att se och acceptera dessa, både hos mig själv och mina medmänniskor.

Genom att se min egen svaghet och att erkänna densamma, växer jag på ett ödmjukt sätt. Denna min ”barnegenskap” ger mig min identitet och jagerfarenhet. På detta vis får jag styrkan att våga vara bristfällig och mänsklig. Jag godkänner mig själv. När jag kan vara närvarande med mig själv, och tycker om detta, kan jag uttrycka mina känslor och därmed avstå kontrollen. Genom att ha en förlåtande attityd gentemot andra medmänniskor, så blir jag inte dömande. Om jag tar på mig andras problem, istället för att förstå och tro att de själva kan ta ansvar och hantera detta, så ställer jag mig själv över dem. Detta är dold självgodhet.

Först när jag själv bearbetat mina egna erfarenheter, kan jag lyssna till andras problem. Jag behöver inte ha färdiga lösningar åt andra. Livet är en process, som var och en har sina egna svar på. Svaren finns i varje människa. Hon måste bara finna dem.

Genom att stanna upp och vara närvarande, så finner vi själva livet och därmed svaren för att kunna fortsätta resan. Vi måste försöka att ta tillvara på nuet. Att vara här och nu, betyder att vi tar oss tid, och i det vi gör ska det finnas engagemang och äkta glädje. Vi får lära oss att sätta sunda gränser, och därigenom fått mer kvalite i vardagen. Känslan av att finna en del av dessa verktyg är en stor glädje för oss dagligen. Det är smärtsamt att se våra egna svagheter, men genom detta växer vi en bit i taget, och kan förhoppningsvis bli en bättre medmänniska.

Har du på något sätt drabbats av missbruk kan du vända dig till någon av självhjälpgrupperna eller ett behandlingshem.

 

 

Go to Top