Schizofreni starkt förknippat med tidigare drogutlöst psykos visar ny forskning ifrån Skottland.
I en studie på mer än tre tusen patienter visar resultaten att de patienter som drabbats av psykos som krävt sjukhusvistelse till följd av cannabisanvändande eller polyfarmaci (man använder många olika läkemedel)löper förhöjd risk att utveckla schizofreni. I studien visades att de som fick diagnosen schizofreni fick det inom fem år efter sin substansinducerade sjukhusvistelse.

”Vi fann att de som hade cannabis psykos eller polyfarmaci psykos var mer benägna att utveckla schizofreni än de andra som hade psykos,” säger huvudförfattaren David M. Semple, MBBS, MRCPsych., Konsult psykiater från Hairmyres Hospital, East Kilbride, Glasgow, Skottland.

Detta förstärker tidigare forskning om att cannabis är en oberoende riskfaktor för schizofreni. Studien visar att en av fyra eller tjugofem procent av de som drabbats av en cannabis inducerad psykos sannolikt kommer att utveckla schizofreni. David Semple tillägger att läkare bör följa sina patienter under en lång tid efter en cannabis psykos. Det kan finnas andra orsaker som genetiska eller predisponerade faktorer men mycket allvarliga händelser som resulterar i sjukhusvård bör följas upp i åtminstone fem år.

Detta innebär att verksamheter som sjukhus, stödboende, boendestöd eller andra instanser som arbetar med människor som har haft drogrelaterade psykoser noga följer upp sina klienter.

I studien framlades att risken för att insjukna i schizofreni efter en cannabispsykos var 21,4 procent. För en psykos orsakad av centralstimulantia förelåg en 19,1 procents risk och för en opioidpsykos 18,4 procents risk.

Peter W. Woodruff, Ph.D Professori vid universitetet i Sheffield, England säger att detta är en viktig studie som i och för sig inte är förvånande då ämnen som påverkar en persons sinnestillstånd kan frändra signalsubstanser i hjärnan. Han tillägger om droger som  icke är förskrivna av läkare tas av friska personer kan detta leda till destabilisering och öka risken för en allvarlig psykisk sjukdom.

Källa Psychcentral