Past akut abstinens - PAAEn stor förklaring till återfallsprocessen är  den Post akuta abstinensen, PAA. PAA uppstår efter den akuta abstinensen, ca 1-2 veckor efter klienten upphört med användningen, den är som värst efter 6 månader och kan vara upp till 2 år. Symtomen på PAA är oförmåga att tänka klart, minnesstörningar, känslomässig över eller underreaktion, sömnrubbningar, fysiska koordinationsproblem, stresskänslighet. Den nivå av stress och svårighetsgraden på störning i hjärnan som individen har avgör hur svår PAA blir. PAA är olika hos olika individer och kan således följa olika mönster. Individen behöver ha kunskap om PAA för att kunna tillfriskna och inte återfalla. Om denna kunskap inte finns förstår individen inte varför han/hon mår som han gör och tror till slut att ända lösningen är att börja använda drogen igen. Återfallssyndromet kan därav ses som PAA som uppstår när någon inte jobbar för sitt tillfrisknande och när han/hon inte kan bemästra symtomen, det skapar en process som växer och växer tills det uppstår ett oemotståndligt behov att ta sin drog dvs. det bli inget medvetet val. För att kunna förebygga återfall krävs kunskap om vad återfall är och inte är. Det finns många felaktiga föreställningar om återfall, vilka kan leda till en självuppfyllande profetia hos individen om han/hon tror på dessa. Yttre omständigheter som kan trigga igång återfall är användandet av andra sinnesförändrande medel en det som individen är beroende och tvångsmässiga beteenden och när vi gör detta har vi en tendens att se förbi symtomen på återfall. Eftersom beroendet är en bio-psyko-social insatt måste även behandlingen och återfallspreventionen vara det.