Gunnar Bergström hade en mycket bra föreläsning om hedersideologi kopplat till utvecklandet av missbruk och kriminalitet i Norrköping för en vecka sedan. Det var mycket matnyttigt man kunde ta med hem och vi delar med oss av några stolpar ifrån föredraget.

VAD ÄR HEDERSIDEOLOGI?
Heder handlar till största delen om att kontrollera flickor och deras sexualitet. Detta innebär: All möjlig kontakt med pojkar är hotfull. Klädsel, smink och utseende bör vara så lite utmanande som möjligt och vissa kroppsdelar måste döljas. En flicka som inte följer detta kan betraktas som hora och det hotar familjens heder Kontrollen över flickornas sexualitet ger männen rätt att bestämma nästan allt över flickorna: vart de går, med vem, hur de klär sig, vem de träffar och vem de ska gifta sig med Kvinnor som inte lyder drar vanära över familjen. Vanäran är hederns motsats. Om handlingarna som är skambelagda och vanärande blir kända och om omgivningen påtalar det sa kräver hedersideologin att familjen gör något för att återfå stoltheten, respekten och hedern.

Förtrycket kan innebära (Flickor)
Att inte få välja vad man gör på fritiden
Att Inte få välja sina kläder
Att inte få välja kamrater
Att inte få se ut som man vill
Att inte få umgås med kamrater/vänner
Att inte få delta i gymnastik och idrott
Att inte få lära sig simma
Att inte få välja skola, yrke och framtid
Att inte fa tycka som man vill
Att inte få forma sin egen identitet
Att inte få träffa pojkar
Att inte få välja partner
Tvingas bära slöja
Krav att vara till hands som barnvakt, hemhjälp och samtidigt vara duktig i skolan
Tvångsgifte
Att bli hånad, förlöjligad, förnedrad eller hotad
Att bli misshandlad

Förtrycket kan innebära (Pojkar)
Att inte få välja vad man gör på fritiden
Att Inte få välja sina kläder
Att inte få välja kamrater
Att inte få se ut som man vill
Att inte få umgås med kamrater/vänner
Att tvingas vakta sin syster
Att inte få välja skola, yrke och framtid
Att inte fa tycka som man vill
Att inte få forma sin egen identitet
Att inte få välja partner
Krav att vara till hands som ordningsvakt och upprätthållare av familjeregler
Tvångsgifte
Att bli hånad, förlöjligad, förnedrad eller hotad
Att bli misshandlad
Att tvingas misshandla, förtrycka andra

Gunnar har även utarbetat ett behandlingsprogram för utsatta för hedersvåld och hedersförtryck som du kan läsa mer av genom länken och han gav några exempel på uppgifter ifrån programmet som vi återger.

Hur har du påverkats?

Börja med att själv skriva upp hur du tror att du påverkats av din historia. Skriv ned i punktform som en lista (t.ex. sömnproblem, dåligt samvete, ilska o.s.v.) Vi kommer att titta på vad forskningen säger men vi ska börja med din egen lista. Om raderna inte räcker, fortsätt på ett annat papper. Titta inte på listan på nästa sida just nu, utan utgå från vad du känner inom dig.

Låt var och en (om ni är en grupp) berätta. När var och en berättat kan ni kort “spegla” den personen. Speglíng handlar om att ge en bild av vad personens berättelse väcker hos mig, inte att betygsätta personen. Berätta vad du känner. Du kan, om det känns rätt, också spegla om du tror att det finns fler konsekvenser än vad personen sett själv. Alla får en chans längre fram att fylla på sin lista om det behövs.

Droger (om du haft problem med det). Vad kan det finnas för samband med min historia att jag har ett missbruksproblem idag?
Kriminalitet (om du haft problem med det) Vad kan det finnas för samband med min historia att jag har ett kriminellt beteende idag?
Självskadande beteenden (beskriv vad du gjort). Vad kan det finnas för samband med min historia att jag skadar mig själv idag?
Våld eller annat förtryck av andra (beskriv vad du gjort). Vad kan det finnas för samband med min historia att jag förtryckt eller skadat andra? Om du skadat dig själv (det förekommer t.ex. att man skär sig själv) berätta om det också

Föreläsningen var mycket bra och vi avslutar med några meningar som passar in likväl hos det barn som vuxit upp i en missbruksfamilj som i en med hederskultur.

Den som lever under hedersförtryck har inte fått den frihet och den uppväxt som alla barn och ungdomar har rätt till. Att du reagerat som du gjort är inte konstigt.